Orientační běh

Hry 5. letní olympiády dětí a mládeže
21. - 26. 6. 2011, Olomouc

ROZPIS

8. závod žebříčku B-Morava – krátká trať,
10. závod Oblastního žebříčku Hanácké oblasti – jaro,
16. závod Českého poháru veteránů,
závod Rankingu 2011 s koeficientem 1,04,
veřejný závod v orientačním běhu


Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: SK Prostějov a SK Univerzity Palackého v Olomouci – oddíl OB

Klasifikace závodu: Krátká trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Datum konání: sobota 25. června 2011

Centrum: Čechy pod Kosířem, zámek a zámecký park

Prezentace: V centru závodu od 9.30 do 11.30 hodin

Kategorie a vklady: D21B, H21B - 140,- Kč

D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B - 130,- Kč

D12B, D14B, D60B, D65B, H12B, H14B, H60B, H65B, H70B, H75B - 70,- Kč

D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C - 70,- Kč

DH10N, D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C, HDR, P3 - 40,- Kč

Přihlášky: Do 13.června 2011 (řádné přihlášky) prostřednictvím přihlašovacího systému Hanácké oblasti (http://www.obhana.cz/. Výjimečně mailem v povinném formátu ČSOS na adresu smicka@seznam.cz (přihláška je platná po potvrzení jejího příjmu). Dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. Přihlášky na prezentaci do kategorie P3 jsou za nezvýšený vklad.

Platba: Platbu zasílejte nejpozději do 10.června 2011 ve prospěch účtu: 158069091/0600 GE Money Bank, a.s., majitel účtu Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 00544264, VS je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci.

Mapa: Gabrielov, 1:10 000, ekv.: 5 m, stav V/2011, mapový klíč ISOM 2000, formát A4, hlavní kartograf Pavel Dudík, mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén: Mírně kopcovitý smíšený les s hustou sítí cest a pěšin, porostově velmi pestrý, v závěrečných částech tratí zámecký park.

Ubytování: Pořadatelé nezajišťuji.

Parkování: Na komunikacích v obci dle pokynů pořadatelů. Nebude vybíráno parkovné.

Start 00: 12.30 hodin (změna proti Prováděcím předpisům k soutěžím sekce OB 2011), intervalovýRažení: Elektronické – SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce.

Půjčovné čipu SI činí 40,- Kč a hradí se při prezentaci. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtováno 700,- Kč. Jeden čip SI může být použit v závodě pouze 1x.

Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Jindřich Smička

Hlavní rozhodčí: Miroslav Hlava, R1

Stavitelé tratí: Jiří Otrusina, R2; Petr Hynek

Informace: http://www.ob.skprostejov.cz/5lodm/
Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417
Jindřich Smička – mobil: 605 229 656

Protesty: Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je možno zaslat protest proti výsledkům: Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov.

Občerstvení: V centru závodů zajišťují místní organizace stánkový prodej – limo, pivo, klobásy a další speciality.

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Předpis: Závodí se podle Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2011 a Prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblasti v OB v roce 2011.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 3. května 2011.

Za pořadatele Jindřich Smička (ředitel závodu) a Miroslav Hlava (hlavní rozhodčí)